Veel teams weken nu vanuit huis. Daarin is de onderlinge samenwerking van cruciaal belang. Maar hoe mobiliseer je jouw team op afstand?

Eerst inzicht, dan versnellen

Heel de wereld werkt thuis. Dat is voor de een makkelijker dan voor de ander.
Jij als leidinggevende speelt hier een cruciale rol in. Om jouw team zo goed mogelijk te laten functioneren is het belangrijk om te kijken naar de volgende vragen:

  • Wie heb ik mijn team?
  • Wat heeft iedereen nodig?
  • Oftewel; wat is de ‘gebruikshandleiding’ per individu?

Als je een beeld hebt van die ‘handleidingen’, handel er daar dan ook naar. Het is in tijden van crisis het tegenovergestelde wat ons gevoel vaak zegt: “We moeten door, hard werken en vooral snel aan de slag. We hebben geen tijd te verliezen.”
Echter door juist even stil te staan bij bovenstaande vragen, zorg je er voor dat je vervolgens kan versnellen. Je zorgt er namelijk voor dat iedereen binnen jouw team ook thuis goed en efficiënt aan het werk kan.

Insights Discovery kleuren als hulpmiddel

Die ‘handleiding’ is voor iedereen natuurlijk anders. Zo heeft bijvoorbeeld de ene behoefte aan een duidelijke taakstelling, richtlijn, kaders en verwachting. Dit is genoeg om aan de slag te kunnen. Je zal deze persoon dan ook alleen horen als het werk ‘klaar is’.
En iemand anders heeft veel meer behoefte aan regelmatig contact. Even sparren over wat er gebeurt, wat de ontwikkelingen zijn en hoe het met iemand gaat. 1-op-1 of in de groep. Deze persoon zal vaker aan de deur kloppen.

Gebruik als hulpmiddel, om deze ‘handleidingen’ in kaart brengen, de 4 kleuren van Insights Discovery. De behoeftes per Insights kleur zijn grofweg:

  • Rood: duidelijkheid over de doelen en werkzaamheden
  • Blauw: concreet stappenplan en context
  • Groen: ben je ‘ok’ om aan de slag te gaan?
  • Geel: vaker ruggespraak om van gedachte te wisselen

Deze kleuren zijn een hulpmiddel; een handige tool om de dialoog te voeren.

Neem eens de tijd om hier bij stil te staan. Bespreek het met elkaar en je zal verbaast zijn wat die vragen opleveren.