Download het Insights Discovery voorbeeldprofiel

Insights Discovery is de meest gebruikte methodiek voor persoonlijke ontwikkeling. De kracht zit in de eenvoud, de veelzijdigheid, de diepgang en de herkenbaarheid.
De basis voor iedere Insights Discovery training is het Insights Discovery profiel.

 • Geeft een weergave van je eigen persoonlijke kleurenmix.

 • Bevat een concrete en herkenbare vertaling van de Insights Discovery kleuren naar gedrag.

 • Positief constructief geschreven.

 • Praktische handvatten voor persoonlijke ontwikkeling.

 • Geeft onder meer inzicht in je eigen sterke en zwakke punten.

 • Helpt bij jouw persoonlijke communicatie do’s & dont’s.

 • Geeft uitleg over jouw waarde voor het team.

 • Omvat diverse ingrediënten om elkaar beter te begrijpen.

 • Uit te breiden met hoofdstukken over management, verkoop, persoonlijke ontwikkeling en interviews.

 • Het Insights Discovery profiel komt tot stand op basis een online vragenlijst van 25 vragen.

 • Hét hulpmiddel voor teamleden om pro-actief met elkaar in gesprek te gaan.