Verschillen die elkaar versterken

Iedereen die ooit in een team gewerkt heeft, weet dat de verschillende persoonlijkheden snel te herkennen zijn. Zo treedt bijvoorbeeld de ene persoon graag op de voorgrond om een idee te vertellen, terwijl iemand anders rustig van de zijlijn observeert wat er gebeurt. Weer iemand anders heeft een duidelijke structuur voor ogen, terwijl de andere het roer al in handen heeft en de haven al bijna uit is.

Een Insights Discovery training helpt om deze verschillen inzichtelijk te maken én om een team te laten ontwikkelen.

Maar hoe zorg je er nu voor dat al deze verschillende ‘kleuren’ gezamenlijk een mooi schilderij vormen? Oftewel, hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn eigenschappen kan inzetten in het voordeel van het team in plaats van in het nadeel?

Het antwoord hierop? Insights Discovery. Het bekend en bewezen product om de effectiviteit van individuen, teams, leiders en organisaties te vergroten.

Mensen in een team zijn allemaal verschillend. Iedereen heeft dan ook zo zijn eigen voorkeuren. Hoe je met deze verschillen omgaat, bepaalt het succes. Om ervoor te zorgen dat we appels niet met peren gaan vergelijken is een gezamenlijke taal nodig: Insights Discovery. Insights Discovery is een methodiek die aan de hand van een kleurentaal inzicht geeft in gedragsvoorkeuren ten behoeve van teamontwikkeling.

Insights Disocvery kleuren

De Formule 1 onder de team-ontwikkelings-producten.

Wij adviseren een Insights Discovery training voor teamontwikkeling pas ná een analyse van de organisatie.
Hierin vormen wij een beeld van de mensen én de wensen waarin wij de volgende items aangetroffen hebben.
 • Hogere leerbereidheid bij de mensen

 • Aan durven gaan van onbekende en intensieve trainingen
 • De intentie om het geleerde in de toekomst te blijven gebruiken

 • Minder een “kat uit de boom kijk houding”

Insights Discovery explained

Een Insights Discovery training geeft met behulp van een eenvoudige en toegankelijke kleurentaal inzicht in gedragsvoorkeuren. Deze Insights kleuren zijn makkelijk te begrijpen én makkelijk te onthouden. Daardoor blijven mensen deze taal dagelijks gebruiken.

De 4 kleuren geven inzicht in hoe je reageert, denkt, voelt en handelt. Iedereen heeft alle 4 de kleuren in zich. De combinatie en intensiteit van iedere kleur maak ieder mens uniek.

De basis van de Insights Discovery methodiek is het persoonlijke profiel. Dit profiel wordt gegenereerd na het invullen van een korte online vragenlijst en geeft inzicht in hoe je in elkaar zit. Zeg maar, jouw ‘gebruikershandleiding’. Welke eigenschappen heb je, welke kwaliteiten & valkuilen, jouw waarde voor een team, wat wel & niet te doen op het gebied van communicatie en ook jouw ontwikkelpunten.

Door het gebruik van een gezamenlijke definitie (de kleuren), ontstaat er een podium om het gesprek met elkaar aan te gaan voor teamomwikkeling. De inzichten hiervan gebruiken wij voor het vergroten van de effectiviteit van individuen, teams en organisaties.

Insights Discovery training

Wat levert het op

 • Vergroten van het zelfbewustzijn

 • Beter omgaan met de verschillen binnen een team (weten waar het vandaan komt en wat te doen)

 • Beter in kunnen spelen op veranderingen

 • Grotere betrokkenheid binnen de organisatie

 • Weten waar de krachten en minder sterke punten liggen binnen een team (en daar wat mee doen)

 • Beter realiseren van gestelde doelen

 • Betere communicatie binnen een team